neprihlásený
Ukáž košík
, 11. december 2016, meniny oslavuje: Hilda, zajtra má meniny: Otília
Prosíme ctených zákazníkov, aby si pred návštevou dohodli stretnutie na čísle 0905 311 663.Knihy – duchovnoKouzelná formule
MP3 prehrávač do 5GB - Kouzelná formuleNeskutočná sila myšlienok. Využite ju vo svoj prospech! Veľmi účinné.
Vaše myelenie vytvára váš život. Položí buď základy pre vaše šťastie a úspech, alebo bude príčinou vášho zlyhania a nešťastia. Privedie vás do skvelej nálady, alebo do depresie. Vaše myslenie a myšlienky sú obrovská sila.
bežná cena:
5,31 €  (160 Sk)
u nás:
4,51 €  (136 Sk)
Záruka 24 mesiacov
autor: Mariane Streuerová
počet strán: 128
Jazyk: český

....

Autorka dr. Mariane Streuerová po svých studiích filozofie a psychologie, která ji přivedla až do Japonska a Indie, provozuje svou vlastní lékařskou praxi a vede léčitelské centrum a školu jógy v Baden-Badenu. Úspěch jejích metod, průmyslových seminářů a přednášek se přenesl daleko za hranice země a je známá i v zahraničí.

Nové poznatky vědeckého bádání v oblasti myšlení
Kdo chce, může


Vaše myšlení vytváří váš život. Položí buď základy pro vaše štěstí a úspěch, nebo bude příčinou
vašeho selhání a neštěstí všeho druhu. Přivede vás do skvělé nálady, nebo do depresí. Vaše myšlení
je neslýchaná síla.
V tomto světě se nestane nic bez předchozího myšlení. Co vstupuje do života člověka, projde nejprve myšlením. Polibek, vražda, dům nebo nový průmyslový výrobek, vše musí projít nejprve představou.
Z toho by mohlo vyplývat, že lidé, kteří dosáhnou všechno, co chtějí, hromadí jmění, slávu, vyhlídky, myslí správně. Ale to je omyl. Rozhlédneme-li se v našem okolí, poznáme, že úspěch zaručuje bezohlednost vůči bližním. Sledujeme-li však blíže takto dosažené „štěstí“ bezohledných úspěšných
lidí, poznáme skutečnost: Bez morálního základu je štěstí jen fasádou, kterou vidíme. A za touto fasádou najdeme mnohdy zoufalé lidi, chytrácká, prospěchářská manželství, života neschopné děti, zklamané rodiče.

A jak to vypadá celkově? Co způsobilo v našem světě převládající myšlení naší současné kultury?
Bezohledná snaha po úspěchu a zisku a zanedbávání duševně duchovních, citových a etických hodnot nás přivedla na pokraj zničení. Stojíme před život ohrožujícím problémem znečištění prostředí, nedostatkem surovin pro naše hospodářství, přibývající nezaměstnaností v různých zemích, přelidněním ve třetím světě, sociálními nepokoji, hladem a atomovým nebezpečím. Jeden příklad
za všechny: Kyslíkový obal Země byl v posledních desetiletích lidmi tak poškozen, že zde vyrůstá vážné nebezpečí pro celé lidstvo.

Jak je možné, že hmotné vymoženosti naší blahobytné společnosti narušují skutečný život, ba ničí ho? Jak nás může údajný pokrok vrhnout zpět i při dosažení vytýčených cílů?
Významní vědci zabývající se budoucností doporučují pro další existenci světa okamžitou „změnu vědomí“. Lidské schopnosti a síly by měly být nasazeny na vyšší úrovni myšlení, aby blahobyt nebyl jen povrchní, ale měl hluboké a trvalé kořeny jak pro jednotlivce, tak pro celé lidstvo. Kritéria naší celkové světové situace a mnoho psychicky nemocných a labilních jednotlivců ukazuje, že zde něco není v pořádku.
Současné převládající myšlení zaměřené jen na úspěch a jeho dosahování, třeba i bezohlednými způsoby, nemůže být správné.
Ten, kdo dosahuje to, co chce, ať již po dobrém, nebo po zlém, vidí své cíle nejprve pevně ve svých představách, ve svém myšlení. Ale takovéto pozitivní myšlení není ještě všechno, je nedostatečné. Pozitivním se míní také správné.

Staré filozofické školy Indie a Řecka učily nejprve rozeznávat dobré a zlé, hodnotné a bezcenné. Požadovala se síla pozitivního myšlení spočívající
na tomto etickém základě a v životě se uskutečňovala.
– „Pozitivně myslet“ je kouzelná formule, která může přinést vzestup, nebo zničení.
– Egoistickou snahou po úspěchu bez nutné zodpovědnosti za sebe a svět se stává požehnání myšlenek kletbou.
– Proto jsou mnozí, i když dosáhli své (egoistické) cíle, nešťastní.
– Ze stejného důvodu stojí lidstvo se všemi svými vymoženostmi na rozhraní vzestupu nebo pádu do propasti.

Co vlastně znamená slovo „pozitivní“?

V anglickém slovníku nalézáme vysvětlení jako jisté, určité, naprosté, nepodmínečné, skutečné, souhlasné, přesvědčivé. Věta „To be positive about something“ znamená „být si zcela jist svou věcí“.
Pozitivně myslet znamená nepochybovat o úspěchu vlastních plánů, být přesvědčen o síle svých plánů, myšlenek.
Myšlení nesené přesvědčením znamená zdroj energie, která se stane viditelnou, případně prožitelnou skutečností. Činnost tohoto duševně duchovního mechanismu se nám nebude jevit jako zázrak, spíše jako čistě logický důsledek. Ale již předem mějte na vědomí:
Pozor na vlastní myšlenky!

Je životně důležité být si vědom této nestvůrné síly a uvědomit si, jak ji možno správně nasadit a vědomě řídit.
Jeden z mnoha, který své myšlení postavil na základ vysoké morální zodpovědnosti, byl Andrew Carnegie. Začínal jako poslíček v přádelně a v 50. letech se stal ocelovým králem Nového světa. Je zajímavé sledovat, jakým způsobem a jakými prostředky tento „Self made man“ dosáhl svého úspěchu. Jeho úspěch nebyl výsledkem brutální techniky širokých loktů, ale vůle dát do pohybu ideje a síly, dřímající v člověku. Pro Carnegia byl poznatek, že člověk má v sobě netušené možnosti, předpokladem jeho velikého úspěchu.
Sovětští vědci zkoumající mozek prokázali, že průměrný člověk má v činnosti pouze 20 % svých mozkových buněk. I mozkové buňky se tedy musí uvést do činnosti. Impulz přichází energetickými a jemnohmotnými průběhy z duchovní oblasti. Pro Carnegia bylo samozřejmé, že nejvyšším stupněm lidské existence – a tím i jeho inteligence – je podíl čistého ducha. Oživení ladem ležících 80 % lidské mozkové hmoty je jen hmotným jevem, spojeným s vědomím duchovní kapacity.
O tom, že Andrew Carnegie, jeden z nejbohatších mužů Ameriky, tyto jisté zákonitosti znal a používal je, svědčí nejen jeho pomoc jiným, ale i způsob jeho života. Jen z pravého vědění může vyrůst morálně hodnotné jednání. Carnegie, který již na přelomu století dosáhl roční příjem 40 milionů dolarů, ve svých 66 letech zanechal svých obchodů a věnoval se, jak sám řekl, „mnohem důležitější úloze moudrého rozdělování svého obrovského jmění“. Prokázal svou duševně duchovní zralost.
Ve staroindických spisech nalézáme pokyn: „Snaž se nejprve o poznání a pak o blahobyt.“ Dějiny tisíciletí prokázaly hodnotu a pravdu těchto slov. Bohatství v rukou nevědomých (nevědoucích) lidí je nebezpečím pro ně samé a neštěstím pro jiné. Jen ten, kdo zná smysl lidské existence a zákony průběhu života, může se rozvinout pro blaho vlastní i jiných. Jeho pozitivní myšlení je správným myšlením, z kterého vzniká i správné jednání. Čestný člověk není na újmu bezohlednému, on používá jen zdroje duchovní síly.

Jak se ze správného a pozitivního myšlení může stát skutečnost? Je to snad možné jen tehdy, když se tato schopnost přinese jako vrozená, zděděná vlastnost?
Jsou lidé, kteří jsou na základě svého optimistického založení ve výhodě. Ale tento náskok lze dohonit. K tomu je nutno trochu tréninku. I když se každý z nás nemůže stát Carnegiem, přece jen každý z nás může ze sebe učinit více.
Řetěz těch, kteří spojili duchovní poznání s hmotným úspěchem, sahá od předhistorické doby až do našich dnů. Moudrost krále Šalamouna byla příslovečná a z jeho moudrosti vyrostl život vysokých poct a nepopsatelného bohatství, což bylo známo až za hranicemi jeho říše. O tom se přesvědčila i královna ze Sáby.
Z mé praxe znám mnoho lidí, kteří něco dokázali s receptem:
Být přesvědčen o úspěchu!

Jedna pacientka procitla po pětitýdenním bezvědomí s plným ochrnutím levé strany. Následkem toho byly poškozeny buňky nervů pohybového centra. Lékaři jí vysvětlili, že povzbuzováním a cvičením mohou být zaktivizovány jiné, možno říci náhradní nervové buňky a mohou převzít nutné funkce. Uvěřila tomu. Po půl roce začala dělat první krůčky. Trénovala tělo, řeč, myšlení a jednoho dne mi řekla, že si udělá autoškolu.

Jiná pacientka byla taková alkoholička, že v 17 letech tajně nosila lahvičku v tašce do školy. Nic ji
od této vášně nemohlo odradit. V 21 letech začala s psychoterapií. Zvykla si na psychofarmaka, nic více. V 25 letech trpěla všeobecnou poruchou vegetativní nervové soustavy až do bezvědomí, které
trvalo až hodinu a opakovalo se každý týden. Lékaři zjistili rozvláčnou žloutenku. Potom přišla doba, že i po několik dnů vrhla, když opouštěla postel.
Najednou se v ní vynořila jistá myšlenka, která v ní zakotvila: „Udělám maturitu pro radost rodičům!“ Cílevědomá dobrá snaha musela ukázat dobré výsledky. Avšak ještě o půldruhého roku později trpěla poruchou spánku, pocity závrati, bolestmi hlavy, citlivostí žaludku a střev, depresemi, stavem strachu, bušením srdce, poruchami zraku apod. V tomto stavu jsme mohli vypracovat pro ni důležité a pro její život správné motivace. Díky každodennímu cvičení těla a ducha byla práce za tři měsíce hotová a ona nastoupila do zaměstnání. Za tři roky laboratorní testy prokázaly normální hodnoty jater, ideální krevní obraz a stav jejího těla a nervů byl tak stabilní, že nevynechala ani jeden den ve svém zaměstnání jako učitelka zvláštní školy. Stačila ještě i na úkoly mimo povolání. Alkoholický nápoj pro ni nic neznamená. Toto vše dokázala vůlí, správnou motivací a pozitivním myšlením.

Všichni, kteří jsou postaveni před problém alkoholismu, vědí, jaký výkon zde byl podán.
A kdo chce, ten může!
Z mé praxe vím, že mnoho lidí, především duševně trpících, depresivních, může být uzdraveno jen samotným pozitivním myšlením a správnou motivací bez léků.
Meditování, tedy rozjímání a medicína, má společný indický slovní kmen „mahd“, což znamená něco jako „býti moudrým“. A tak dobrá vedoucí myšlenka je pravým a vhodným lékem.
Poučka: Pozitivně myslet znamená být přesvědčen a přisvědčovat správné vedoucí myšlence a vědomě se jí přidržovat.


Co je parapsychologie?


V posledních letech se mnoho hovoří o parapsychologii (v socialistických státech známá pod jménem psychotronika). S pověrou a okultismem tato věda nemá nic společného.
Parapsychologie se odštěpila od psychologie jako zvláštní obor zkoumání duše přísně vědeckou metodou. Počátky tohoto přísně vědeckého paranormálního bádání začínají v r. 1882, kdy byla v Anglii založena společnost pro psychické bádání „Society for psychical Research“. Z iniciativy psychologa Williama Jamese vzniká v r. 1885 podobná společnost v USA.
V novější době je historie parapsychologie spojena se jmény vědců, jako jsou J. B. Rhine v USA,
S. G. Sool v Anglii, W. H. C. Taenhaeff v Holandsku, Charles Richet ve Francii a Leonid L. Vasiljev v SSSR, Hans Bender v NSR. Celá
řada badatelů z oboru parapsychologie získala Nobelovu cenu. Je však i celá řada odpůrců. Ovšem tito byli již v době Sigmunda Freuda, který připravoval cestu psychologii svou revoluční naukou o podvědomí. A mnoho vědců před ním skončilo ještě hůře, např. Galileo Galilei se stal obětí inkvizice, protože obhajoval Koperníkovu heliocentrickou soustavu.
Parapsychologie od počátku např. zkoumala pohyby stolů, nábytku, levitace apod. Objevila mnoho klamu, ale zaznamenala i hodnověrné mimořádné úkazy. I když dnes parapsychologie zdomácněla
na mnoha světových univerzitách, stále ještě má proti sobě dogmaticky založené vědce a nevědomost davů. Parapsychologie se soustřeďuje na zkoumání nezvyklých jevů, které byly dříve nazývány „okultními“. Dnes se zdůrazňuje, že se jedná o zcela přirozené úkazy, které však „probíhají mimo dnes známých zákonů energetického dění“ (prof. dr. Milan Rýzl). Vědci, badatelé – Američané, Rusové, Němci – hovoří v tomto vztahu o psychické energii (PSI-energie). Předmětem zkoumání jsou především úkazy mimosmyslového vnímání. Tedy vnímání mimo naše klasické smysly. K tomu se řadí telepatie – přenos myšlenek a jasnozřivost do budoucnosti (prekognice) a do minulosti (retrokognice). Kromě těchto „intelektuálních“ jsou zkoumány i „fyzické“ úkazy, především psychokineze, to je psychické ovlivnění hmoty a hmotných průběhů i biologických procesů. Provádějí se statisíce běžných zkoumání s tisíci pokusných osob. A na základě těchto přísně kontrolovaných vědeckých bádání se dospívá k názoru, že mimosmyslové vnímání opravdu je možné.
Protože úkazy mimosmyslového vnímání, lidově „telepatie“ a „jasnozřivost“ vycházejí z podvědomého (nevědomého), je nasnadě, že rozvoj těchto schopností se zkouší v hypnotickém stavu, kdy je člověk uvolněn a přístupnější. Již v minulosti prováděli tyto experimenty francouzští psychologové Pierce Janet a Charles Richet.
Mezi špičky na poli bádání parapsychologie patří přírodovědec českého původu dr. prof. Milan Rýzl na univerzitě John F. Kennedyho v Orin da-Kalif. Jeho vědecké experimenty publikované v odborných časopisech a knihách v četných jazycích – při přísné vědeckosti tohoto badatele – jsou opravdu senzační. Tento vědec, vyznamenaný cenou „McDougal“, vyvinul praktické metody rozvoje mimosmyslového vnímání.
Prof. Ian Stevenson z univerzity ve Virginii se svými spolupracovníky zkoumá i problém reinkarnace. Dnes je v tomto směru ještě mnoho skepse. Ovšem před sto lety se i teorie relativity a lety astronautů do vesmíru jevily jako utopie. I dnes je uznávána nauka o podvědomí, „kolektivním podvědomí“, do kterého jsou ukládány všechny naše zážitky, třeba i dávno zapomenuté, jako do paměti počítače.
Přírodní vědy a technologické vymoženosti postoupily, náš obzor se rozšířil všemi směry. Mnoho významných badatelů, přírodovědců a technologů je přesvědčeno, že největší revoluce v blízké budoucnosti se uskuteční spíše ve vnitřním než
ve vnějším světě, především na poli psychologie, parapsychologie a nad přírodní vědy vystupující fyzice. Prof. Dr. Milan Rýzl k tomu poznamenává:
„Kdo chce zařadit parapsychologické úkazy
do našeho obrazu světa, bude muset zrevidovat převzaté staré koncepce o hmotě, prostoru a čase.“
Zajímá nás, odkud přichází síla, která způsobuje tyto paranormální úkazy. Je to snad „atomická síla ducha“, jejíž nejvyšší formou je celé stvoření? Někteří badatelé v tomto směru hovoří o „PSI
energii“ v plném vědomí, používající pojem „energie“ jen z nedostatku jiného, lepšího pojmu. Fyzika může hovořit o složeních a jejích vzájemných vztazích, nikoliv však o podstatě jisté energie. Možno říci, že energie je nositelem informací a působení. O druhu a podstatě této působící energie nám fyzika řekne jen málo. Když vytrvalec běží déle než jiní, řekne se o něm, že má energii. Je pravda,
že disponuje jistou fyzickou energií, ale jakého druhu tato energie je? Jaká je podstata energie ctižádostivosti, hněvu nebo té, která spojuje buňky navzájem?
Známý vědec Max Planck se domníval, že za všemi jevy hmoty a energie je primární duchovní síla. I stará sanskrtská filozofie tvrdí, že všechny formy energie jsou jen aspekty centrální, absolutní duchovní síly.
Prof. akademik Leonid L. Vasiljev, vedoucí fyziologického oddělení na univerzitě v Leningradě, který založil zvláštní oddělení pro psychotroniku (parapsychologii), pravil: „Objevení PSI energie bude stejného významu, jako objevení atomové energie.“

Když dnes podnikatelé a vedoucí v USA i v Evropě navštěvují kurzy pro trénink a rozvoj duševně duchovních, psychických sil, pak v tom jistě vidí osobní výhodu – přednost. Je však pochybné, zda toto vše bude sloužit dobru celku. V hospodářském sektoru je možno snadno se přesvědčit o ovlivňování, kterému mnozí lidé podléhají, když si např. koupí zubní pastu jen proto, že má přitažlivý obal, nebo že její jméno slyšeli v televizi.
V oblasti sportu je již známý pojem „psychotrénink“, který by se měl správně nazývat „mentální trénink“, protože to jsou čistě myšlenkové formule, které přivádějí sportovní špičky k úspěchům.
Ve špičkovém sportu, kde bylo již použito všech tělesných a technických možností, duchovní – mentální trénink umožňuje ještě vzestup výkonu. Tímto tréninkem procházeli např. rakouští lyžaři. Podle hesla, že „vše, co se později stává skutečností (realitou), je nejprve v duchu“ si lyžaři přestavují nejprve celý vítězný závod v mysli. Ve svých představách se vidí již od startu v dokonalé kondici a vynikajícím čase na špici. K tomu ovšem ještě přísluší i lehká, přírodní strava, nezatěžující organismus.
Je známo, že pověstné brazilské fotbalové mužstvo je trénováno mentální a psychickou technikou. Vasilij Alexejev, ruský a světový rekordman ve vzpírání, praví:
„Musím váhu nejprve duchovně zvládnout, překonat, jinak nahoru nedostanu ani kilo.“

Je přirozené, že tyto nové možnosti mohou být nasazeny v politice, špionáži a vedení války. Ze Sovětského svazu se z tohoto odvětví bádání, z pochopitelných důvodů, dostane na západ jen málo. Tvrdí se, že SSSR vydává na bádání v oblasti „PSI“ ročně mnoho milionů rublů a USA v tomto sektoru sotva zůstávají pozadu.
Stanford Researche Institut v Kalifornii dostává významné částky od americké vlády za zkoumání paranormálních úkazů. Zde pracují dva významní fyzici a psychotronici: Russel Targ a Harold Puthoff.
Odborníci speciální jednotky amerického námořnictva (elektronicky určit protivníkovy atomové rakety a atomové ponorky dříve, než tyto dosáhnou USA) navštívili Stanford a dívali se na experimenty, sledovali je. Badatel Puthoff po jejich návštěvě pravil:
„Armáďáci byli úplně vykulení, když jsme jim demonstrovali, jak testovaná osoba může pomocí telepatie vyřadit vojenské cíle, které jsou mimo dosah počítačů a radarových zařízení.“
Americký atomový inženýr Tom Earden pokládá za možné uložit v nepřátelské zemi atomové bomby, opatřené „psychotronickým uvolňovacím mechanismem“, tedy bomby, které mohou být rozníceny psychickou energií.
Bude v budoucnu výcvik špionů obsahovat i telepatické ovlivňování jiných lidí, nebo snad již dnes tomu tak je?
Sovětští vědci konstatovali, že přenosem myšlenek (telepatií) se mohou změnit červené a bílé
krvinky. Tak mohou být lidé pomocí tohoto „psychického ostřelování“ zbaveni zdraví a politikům může být ztíženo vykonávání jejich povinností.

Jsou tři rozhodující prvky, předpoklady úspěšného působení mimosmyslového vnímání a psychokineze:
1. Intenzivní přání (informace získat nebo síly vyslat)
2. Uvolnění (jak z tělesného, tak i duchovního hlediska)
3. Pasivní očekávání (na příchod informace nebo úspěšný účinek)
...

Kouzelná formule
Dátum poslednej aktualizácie: 24.november 2013

Super firmy
Super inzercia
Super barter
Super obchod
Super reality
Akvashop

Darčeky pre mužov
PARKER I.M. METAL CT guličkové pero, strieborné
PARKER I.M. METAL CT guličkové pero, strieborné.
PARKER I.M. METAL CT guličkové pero má mosadzné telo s pokovovanou a zbrúsenou povrchovou úpravou spolu s doplnkami pokovovanými chrómom. P...
INFO - www.dio.sk
Webové kamery
Web kamera MSI StarCam 370i čierna
Flexibilná internetová kamerka pripojiteľná cez USB, použiteľná aj za zlých svetelných podmienok. Dve sady LEDiek zabezpečujúcich osvetlenie uživateľa a infračervený lúč Zabudovaný m...
INFO - www.dio.sk
Liečivé rastliny
Materina dúška 1000g
Materina dúška - čaj je účinný pri ochoreniach horných dýchacích ciest (kašeľ, chrípka, zápal priedušiek), pri poruchách trávenia spojených s plynatosťou a kolikami (zvyšuje vylučo...
INFO - www.dio.sk
Batérie pre mobilný telefón MOTOROLA
BATÉRIA MOTOROLA F3 400 Li-Polymer neoriginálna
Neoriginálna batéria do mobilného telefónu s článkami typu LI-POLYMER. Batéria nemá pamäťový efekt a má maximálnu ochranu proti prebitiu a prehriatiu.

Vhodná pre: Motorola F3
Kapacit...
INFO - www.dio.sk
Želatínové kapsule
Brusnice 100 kapsulí
Kapsule brusníc majú močopudné a dezinfekčné účinky. Používajú sa predovšetkým pri zápaloch močového mechúra a močových ciest. Boli zistené aj účinky mierne antibiotické. Výbor...
INFO - www.dio.sk
Darčeky pre mužov
VECTOR Standard Blue roller spolahlivý.
VECTOR Standard Blue roller spolahlivý.
Roller VECTOR má nasadzovací virchnák a štandardnú modrú náplň pre rollery. Telo i vrchnák je z tvrdeného plastu, doplnky z nerezovej ocele. Balené...
INFO - www.dio.sk
Volanty k notebookom a počítačom
LOGITECH MOMO Racing
Turbo volant s pedálmi dizajnovaný závodnými profesionálmi. Spätná väzba, pogumovaný volant otočný o 240 stupňov, dve páky, 6 programovateľných tlačidiel, pedále na masívnej základn...
INFO - www.dio.sk
Usb kľúč 16 GB
A-DATA JOGR RB1 16GB USB2.0
USB pamäťový kľúč - zaujímavý USB 2,0 flash disk konštruovaný z vode odolného materiálu. Robustná konštrukcia chráni disk pred zničením pri páde alebo inom nešetrnom mechanickom zao...
INFO - www.dio.sk
Príslušenstvo - varenie čajov, byliniek, výluhov
Čajové filtre
Čajové filtre \"L\"
INFO - www.dio.sk
Kosher rastlinné produkty, masti, tobolky a tabletky
Brusnica obyčajná_100ks
Brusnica obyčajná - pri zápaloch močového mechúra a močových ciest. Boli zistené aj účinky mierne antibiotické. Výborný doplnok pri liečbe cukrovky. Pomáha znižovať hladinu cukru v k...
INFO - www.dio.sk

REKLAMA na KNIHY, Ekokonzult.com
DIO - Dobrý Internetový Obchod - nakupuj s rozumom
doporučené rozlíšenie 1024x768, © DIO, 2004, doporučený prehliadač: IE 5.5 a viac, © webmaster DIO, www.dio.sk
Stránky alebo ich časť, vrátane skriptov chránených copyrightom, možno použiť len po písomnom súhlase!